S-Frakt i Växjö

Referenser

S-Frakt i Växjö

S-Frakt i Växjö

Med hjälp från vänner i Storbritannien transporterades en 145 ton tung grävmaskin till Sverige. Basmaskinen väger 101 ton och bara en del av bommen väger lika mycket som en vanlig grävmaskin, 18 ton… Byggnadsindustrin är i full gång och nya prefabväggar är på väg. Tack vare kasettsystemet kan vi leverera flera lass med väggar dagar i förväg för att hålla byggjobbarna sysselsatta!

S-Frakt i Växjö

S-Frakt i Växjö

Även gruvindustrin rullar på, både på små och stora hjul. För att klara av axeltrycksrestriktionerna krävs ibland många hjul… Ett urval av destinationer i Europa under det senaste året…

S-Frakt i Växjö

 
En ovanlig husvagn. Huset transporterades genom centrala Växjö och var över 7 m brett och över 6 m högt. Här utför vi en maskintransport på en av våra 17,5m trailer. Denna trailer på bilden lastar 38ton delbart gods (Utan tillstånd).